Booking af Foreningshuset

På de følgende to links vil det være muligt, at fremsende ønske om at booke Foreningshuset “Salen” og/eller “Forrummet” til møder eller lignende.

Sales kan lukkes af, men i forrummet kan man risikere at der kommer ”trafik” fra andre der benytter Foreningshuset.

Alle ønsker skal først godkendes af Undløse BKs & Undløse Idrætsforenings adminstrator.

Booking kan ske her:

SALEN & FORRUMMET